Logo
Brødrenes jagtklub
Brødrenes jagtklubBrødrenes jagtklub
Brødrenes jagtklubBrødrenes jagtklub
Brødrenes jagtklub

Bryllup
Bryllup
Bryllup
Bjælker
Bjælker
Bjælker
Skabsdel
Skab
Skabsdel
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
Skab Skab Skab
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
Skab Skab Skab
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
 
Mette og Søren skal giftes.

I den anledning vil jeg sige noget om den interesse for bygning af bjælkehuse, som Søren har tilfælles med mig (og sin egen far Finn).

Tilbage i 2005-6 stykker fik Søren en fantastiske ide: Vi skal bygge bjælkehuse. Søren startede med at bygge en lille hytte på toppen af en bakke i den skov, som Finn og jeg selv havde købt. Hytten blev bygget af små grantræer, som fandtes i hyttens nærhed. Den blev bygget efter de rigtige principper, men træerne var ikke større end at de kunne løftes i hånden. Hytten er på ca. 10 m2 og den ligger stadig på bakketoppen med fantastisk udsigt til Julsø. Der er mange, der har overnattet i hytten. Selv har jeg overnattet i den om vinteren/det kolde forår, mens jeg var på skovarbejde i Broderskoven. Så var det med at få puttet noget på den lille brændeovn.

Det lille prøveprojekt fald heldigt ud, så vi bestemte os for at lave et firma sammen til bygning af bjælkehuse. Så er der jo det med navnet af sådant et firma. Her kom Kirsten på navnet Nybyggerne, det navn blev det. Nybyggerne byggede bjælkehuse ved først at fælde træerne, få dem transporteret til Bering, få stammerne barket så meget af, så en scriber kunne tegne blyantstreger, hvor hvor stammerne skulle kittes sammen. Så skulle motorsav og stemmejern i gang med at lave præcise furer i stammen, der så skulle placeres øverst på en væg. Når bjælkehuset på den måde var bygget på en plads i Bering, blev stammerne nummereret og fragtet til den endelige byggeplads. Her blev stammerne barket pænt af, så bl.a. transportmærker blev fjernet. Og huset blev så slutteligt sat sammen.

Der er en fantastisk glæde ved at være med i et hele processen med et sådant byggeprojekt. Når huset står færdigt kan man med rette sige: Tænk sig, jeg har deltaget i det hele. Vi 3 har lært at lave bjælkehuse som en direkte følge af Sørens ide. Men der har også været et hav af sidegevinster. Christoffer har været i lære hos Nybyggerne og kan nu også lave et bjælkehus. Det har han så også gjort til sig selv og sin familie. Nybyggerne har et dejligt værksted med savværk, afretter, høvl, båndsav osv. Der er mange, der har glæde af dette værksted. Blandt andet bruger Mette det flittigt. Søren har bygget et kolonihavehus til sig selv og solgt det igen. Han har også fået bygget et feriehus til sig selv i Sælen i Sverige. Det hus har han stadig. Jeg har fået bygget to bjælkehuse i Fuglslev, har solgt det ene, men har stadig det andet bjælkehus, som jeg er meget glad for.

En gang i starten af Nybyggernes levetid kan jeg huske, at Søren kom hen til mig og sagde. Nu bliver vi rige, Baksen. Det er sådan set kommet til at passe, blot ikke på det økonomiske område. Vi har haft problemer med at betale de uhyrlige bankrenter, som vi løb ind i. Men vi kommer ud af det uden de store problemer, ved vi nu, hvor vi i dette år lukker Nybyggerne. Jeg selv er pensionist og Finn bliver det snart. Og du Søren er gået lægevejen. Så nu er det slut med Nybyggerne, det har været en lærerig tid sammen i det firma.
    L
 
Pin