Logo
Brødrenes jagtklub
Brødrenes jagtklubBrødrenes jagtklub
Brødrenes jagtklubBrødrenes jagtklub
Brødrenes jagtklub

Såter+Nord
Såter+Nord
Såter+Nord
Skabsdel
Skab
Skabsdel
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
Skab Skab Skab
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
Skab Skab Skab
Skabsdel Skabsdel Skabsdel
 
Mortens skov.

Skoven ligger i Bjertrup og er ikke Mortens skov, men han må drive jagt der ifølge aftale med ejeren Bjarne. Skoven opdeles jagtmæssigt i to til tre såter. Først drives fra Dødemandshullet op mod Bjarnes have, hvor der eksempelvis står skytter ved rødegen, bagdøren, græsplænen og den lysende sti (ved æbletræet).Skytterne bliver stående, når der derefter drives fra landevejen mod haven, eller ned mod kongeposten og ungjæger posten.

Kolt, Finns gamle gård.

Jagtområdet er et uformet ungskovområde med mark ind imellem. Der drives fra den ene u-gren ved motorvejen gennem u-ets bund og den anden u-gren ved ejendommen. U-bunden grænser over mod Fredes mark, hvor der typisk er to poster. Disse poster er der mest for at holde vildtet inde på jagtområdet, der skydes sjældent andet end fugle på de poster. Ellers er der poster ved ejendommen og de to steder, hvor u-grenene støder op til u-bunden.

Bering, Finns bøge- og egeskov.

Jagtområdet er et firkantet ungskovområde med en aflang mark på 60 meters bredde, der deler bøge området fra egeområdet Der drives typisk først gennem .det store bøgeområde og dernæst gennem egeområdet. Der står typisk et par skytter i kanten af egeområdet ind mod marken. Og to til tre skytter langs den lange skov for at kunne skyde til vildt, der forlader bøgeområdet ned mod åen.
    L
 
Pin
Pin
Pin